ایجاد جو تاثیری در تصمیمات فجر ندارد/ وزیر حرفی از تغییر نزده است

درحال بارگذاري ....