«مسیح کردستان» برای شهید بروجردی خوانده شد/ استفاده از گویش لری

درحال بارگذاري ....